top of page
bg-main-banner_edited.jpg
לוגו בריתערים

התקווה הליברלית

"המחנה הליברלי דומה ליד פתוחה. כשהיד פתוחה, הממשלה יכולה לכופף אותנו, חוק אחרי חוק אחרי חוק. אבל קחו את אותה יד בדיוק, וחברו את האצבעות יחד, מה קיבלנו? אגרוף. אגרוף שאותו אי אפשר לכופף, שבו אי אפשר לפגוע. וזוהי בריתערים! בריתערים מחברת את המחנה הליברלי לכוח חברתי-כלכלי-פוליטי משמעותי שיגן על הערכים הליברליים של כולנו! קואליציה עוצמתית של כל הערים והרשויות המקומיות הליברליות בישראל שיחד תשמור על הצביון הליברלי והעתיד של מדינת ישראל"

אריק רוזן-סרור , ממייסדי בריתערים 

באירוע “חזון ישראלי” ברחבת הבימה:

הצטרפו לקהילה שלנו וביחד

נאחד את המחנה הליברלי

לכוח אחד חזק

ביחד ננצח! ביחד נצליח!

בריתערים היא:

אמנה

גשר בין הזרמים השונים

בציבור הליברלי שדוגל בערכי
מגילת העצמאות

ברית רשויות

קואליציה בין רשויות מקומיות

שתגן בנחישות על הציביון הליברלי והדמוקרטי של המחנה

פתרון

הפתרון המיידי והמעשי

לאיחוד המחנה הליברלי לכוח פוליטי-חברתי אפקטיבי

המטרה שלנו

המטרה שלנו היא איחוד המחנה הליברלי באמצעות מועצה של רשויות מקומיות שתהיה הבסיס לאשכול-ערים הליברלי העתידי ותשמש מרכז כוח מול הממשלה.

פרוייקט נעים בסופ”ש, מיזם תחבורה ציבורית הפועל בסופי שבוע, הוא עדות חיה לשינוי שניתן לייצר מתוך שיתוף פעולה של רשויות מקומיות.

השכלה

חינוך ליברלי

חינוך לערכי מגילת העצמאות וערכים ליברלים, ללא הדתה, גזענות או אפליה ועידוד לימודי ליבה ואזרחות דמוקרטית

דת

הפרדת דת מהרשות

חופש דת וחופש מדת, ללא כפיה דתית, כולל קבלת נישואין אזרחיים וקבורה חילונית

פנאי

סופ”ש ליברלי

תחבורה, מסחר, חינוך ותרבות יהיו פעילים בסופ”ש תוך שמירה על זכויות עובדים.ות

מרחב ליברלי

מרחב ליברלי

אורח חיים חופשי של התושבים ברשות המקומית ללא הבדל דת, גזע, מין, מוצא, זהות מגדרית או נטייה מינית

ביזור הכח

ביזור הכוח

צמצום כוחה של הרשות המבצעת והגדלת אחריות הרשויות

איכות

שוויון מגדרי

ייצוג שוויוני של נשים וגברים בכל מוסדות וגופי הרשות וקידום נשים ומיעוטים בכל תחומי החיים

ליברליות

ברית ליברלית

צירוף העיר/רשות שלי לברית שתאחד את כל הערים והרשויות הליברליות לכוח חברתי-כלכלי-פוליטי משמעותי ותשמור על הצביון הליברלי של המחנה

דמוקרטיה

הסכמות רחבות

מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית וחייבת להיות הסכמה רחבה על כל חקיקה שנוגעת לשינוי סדרי השלטון והיחס בין הרשויות

Red Fireworks

מגילת העצמאות

ערכי מגילת העצמאות הם ערכי היסוד של בריתערים: מדינה יהודית ודמוקרטית עם שויון זכויו​ת גמור לכל אזרחיה ותבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות

בריתערים התקווה הליברלית

בריתערים התקווה הליברלית

אוטונומיה? הפרדות? ישראל ויהודה?


בריתערים:
היא הפתרון המעשי, החיובי והציוני לשמירה על המחנה הליברלי כבר ממחר בבוקר!
יכולה לקום מייד לאחר הבחירות המוניצפאליות שייערכו ב31 באוקטובר, 2023.

לא דורשת שינויי חקיקה מהותיים, ויכולה להסתמך על התשתית החוקית הקיימת במדינה.

תוכל להגן על הערכים הליברליים של תושביה באופן מיידי עם הקמתה. כוחנו באחדותנו מעולם לא היה נכון יותר.

הכוח שלנו

הכח שלנו

עוצמה חברתית, כלכלית וליברלית
בריתערים תהווה כח כלכלי וחברתי משמעותי בציבוריות הישראלית:

  • מעל 3 מיליון תושבים (כ־40% מאוכלוסיית ישראל)

  • אחראי על למעלה מ־70% מהתמ"ג של ישראל

  • מכניס למעלה מ-90% מתשלומי החובה לקופת המדינה


כח חברתי - כלכלי כזה יאפשר שימור, הגנה וביצור של הערכים הליברליים הן מול השלטון המרכזי והן מול גורמים אנטי ליברליים בתוך הרשויות.

בואו לייצר איתנו תקווה

בואו לייצר איתנו תקווה

הצטרפו לבריתערים כדי לחבר את המחנה הליברלי, לשלב כוחות ולייצר כח ליברלי עוצמתי כבר ממחר בבוקר!

תושבים.ות

הצטרפו לבריתערים כדי לחבר את המחנה הליברלי,
לשלב כוחות ולייצר כח ליברלי עוצמתי
כבר ממחר בבוקר!

מועמדים.ות

הצטרפו לבריתערים כדי לחבר את הרשות/העיר שלכם.ן לברית ולייצר כח ליברלי עוצמתי

כבר ממחר בבוקר!

bottom of page