top of page
bg-main-banner_edited.jpg
new-logo-horizontal.png

התקווה הליברלית

"המחנה הליברלי דומה ליד פתוחה. כשהיד פתוחה, הממשלה יכולה לכופף אותנו, חוק אחרי חוק אחרי חוק. אבל קחו את אותה יד בדיוק, וחברו את האצבעות יחד, מה קיבלנו? אגרוף. אגרוף שאותו אי אפשר לכופף, שבו אי אפשר לפגוע. וזוהי בריתערים! בריתערים מחברת את המחנה הליברלי לכוח חברתי-כלכלי-פוליטי משמעותי שיגן על הערכים הליברליים של כולנו! קואליציה עוצמתית של כל הערים והרשויות המקומיות הליברליות בישראל שיחד תשמור על הצביון הליברלי והעתיד של מדינת ישראל"

אריק רוזן-סרור , ממייסדי בריתערים 

באירוע “חזון ישראלי” ברחבת הבימה:

הצטרפו לקהילה שלנו וביחד

נאחד את המחנה הליברלי

לכוח אחד חזק

ביחד ננצח! ביחד נצליח!

בריתערים היא:

icon-scroll.png

גשר בין הזרמים השונים

בציבור הליברלי שדוגל בערכי
מגילת העצמאות

icon-authorities.png

קואליציה בין רשויות מקומיות

שתגן בנחישות על הציביון הליברלי והדמוקרטי של המחנה

icon-solution.png

הפתרון המיידי והמעשי

לאיחוד המחנה הליברלי לכוח פוליטי-חברתי אפקטיבי

המטרה שלנו

המטרה שלנו היא איחוד המחנה הליברלי באמצעות מועצה של רשויות מקומיות שתהיה הבסיס לאשכול-ערים הליברלי העתידי ותשמש מרכז כוח מול הממשלה.

פרוייקט נעים בסופ”ש, מיזם תחבורה ציבורית הפועל בסופי שבוע, הוא עדות חיה לשינוי שניתן לייצר מתוך שיתוף פעולה של רשויות מקומיות.

icon-education.png

חינוך ליברלי

חינוך לערכי מגילת העצמאות וערכים ליברלים, ללא הדתה, גזענות או אפליה ועידוד לימודי ליבה ואזרחות דמוקרטית

icon-religion.png

הפרדת דת מהרשות

חופש דת וחופש מדת, ללא כפיה דתית, כולל קבלת נישואין אזרחיים וקבורה חילונית

icon-weekend.png

סופ”ש ליברלי

תחבורה, מסחר, חינוך ותרבות יהיו פעילים בסופ”ש תוך שמירה על זכויות עובדים.ות

icon-space.png

מרחב ליברלי

אורח חיים חופשי של התושבים ברשות המקומית ללא הבדל דת, גזע, מין, מוצא, זהות מגדרית או נטייה מינית

icon-decentralization.png

ביזור הכוח

צמצום כוחה של הרשות המבצעת והגדלת אחריות הרשויות

icon-equality.png

שוויון מגדרי

ייצוג שוויוני של נשים וגברים בכל מוסדות וגופי הרשות וקידום נשים ומיעוטים בכל תחומי החיים

icon-liberalism.png

ברית ליברלית

צירוף העיר/רשות שלי לברית שתאחד את כל הערים והרשויות הליברליות לכוח חברתי-כלכלי-פוליטי משמעותי ותשמור על הצביון הליברלי של המחנה

icon-democracy.png

הסכמות רחבות

מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית וחייבת להיות הסכמה רחבה על כל חקיקה שנוגעת לשינוי סדרי השלטון והיחס בין הרשויות

Red Fireworks

מגילת העצמאות

ערכי מגילת העצמאות הם ערכי היסוד של בריתערים: מדינה יהודית ודמוקרטית עם שויון זכויו​ת גמור לכל אזרחיה ותבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות

img-hope.jpg

בריתערים התקווה הליברלית

אוטונומיה? הפרדות? ישראל ויהודה?


בריתערים:
היא הפתרון המעשי, החיובי והציוני לשמירה על המחנה הליברלי כבר ממחר בבוקר!
יכולה לקום מייד לאחר הבחירות המוניצפאליות שייערכו ב31 באוקטובר, 2023.

לא דורשת שינויי חקיקה מהותיים, ויכולה להסתמך על התשתית החוקית הקיימת במדינה.

תוכל להגן על הערכים הליברליים של תושביה באופן מיידי עם הקמתה. כוחנו באחדותנו מעולם לא היה נכון יותר.

img-power.jpg

הכח שלנו

עוצמה חברתית, כלכלית וליברלית
בריתערים תהווה כח כלכלי וחברתי משמעותי בציבוריות הישראלית:

  • מעל 3 מיליון תושבים (כ־40% מאוכלוסיית ישראל)

  • אחראי על למעלה מ־70% מהתמ"ג של ישראל

  • מכניס למעלה מ-90% מתשלומי החובה לקופת המדינה


כח חברתי - כלכלי כזה יאפשר שימור, הגנה וביצור של הערכים הליברליים הן מול השלטון המרכזי והן מול גורמים אנטי ליברליים בתוך הרשויות.

img-hope-2.jpg

בואו לייצר איתנו תקווה

הצטרפו לבריתערים כדי לחבר את המחנה הליברלי, לשלב כוחות ולייצר כח ליברלי עוצמתי כבר ממחר בבוקר!

תושבים.ות

הצטרפו לבריתערים כדי לחבר את המחנה הליברלי,
לשלב כוחות ולייצר כח ליברלי עוצמתי
כבר ממחר בבוקר!

מועמדים.ות

הצטרפו לבריתערים כדי לחבר את הרשות/העיר שלכם.ן לברית ולייצר כח ליברלי עוצמתי

כבר ממחר בבוקר!

bottom of page