top of page
City Center

היסטוריה

 

הקונספט של ברית ערים אינו חדש. למעשה, הוא החל כבר במאה ה-5 ביוון ולבש צורות שונות.

פה אנו סוקרים את התפתחות ברית ערים מתחילה ועד ימינו אלה.

המאה ה-5

 

ברית האטית - דלית: ברית בין אתונה לבין ערים אחרות ביוון. הברית נקראה אטית - על שם אזור אַטִיקָה שם שכנה אתונה שהייתה מנהיגת הברית, דלית - על שם האי דֵלוֹס. במקדש אפולון השוכן באי דלוס נשמרה הקופה המשותפת של הברית האטית-דלית במשך תקופה עד שהועברה לאתונה.

במחצית המאה ה-5 לפסה"נ, אחרי שהסתיימה המלחמה בין פרס ליוון, פרצה מלחמה בין הערים היווניות אתונה וספרטה. כל אחת מן הערים הייתה קשורה בברית עם ערי מדינה אחרות: אתונה בברית האטית - דלית וספרטה בברית הפלופונסית. המלחמה בין הערים ובעלות בריתן נמשכה 30 שנים והסתיימה בנצחונה של ספרטה.

שנות ה-40

ברית ערים תאומות או ערים אחיות. זוהי ברית בין רשויות מוניציפליות ממדינות שונות , המתקשרות ביניהן על מנת לטפח קשרים תרבותיים , כלכליים ואחרים. תופעת ברית ערים תאומות / אחיות החלה במדינות העולם המערבי בסוף שנות ה-40 לאחר מלחמת העולם השנייה. ראשיתה באירופה, והיא נועדה למסד ולעודד את הקשרים בין מדינות אירופה ותושביהן, בינן לבין עצמן, ובינן לבין שאר חלקי העולם. היא התפתחה והתרחבה במהלך השנים, וכיום היא משמשת מסגרת לקיומם של פרויקטים משותפים חוצי גבולות.

2019

ברית ערים חופשיות היא ברית ערים שנוצרה במזרח אירופה בשנת 2019 כאמנת שיתוף פעולה בין ראשי הערים של ברטיסלאבה, בודפשט, פראג וורשה, ונחתמה ב-16 בדצמבר 2019 באוניברסיטת מרכז אירופה בבודפשט.[1] מטרות הברית כוללות שיתוף מידע על שיטות עבודה מומלצות בפיתוח עירוני, הפחתת משבר הדיור וההתחממות הגלובלית.

מאז 2019, התרחבה האמנה לעוד עשרות ערים, מרביתן באירופה, אך גם מחוצה לה – כדוגמת לוס אנג'לס שבארצות הברית.

2013

ההשראה האידאולוגית לברית הערים המודרנית היא ספרו של הסוציולוג האמריקאי בנג'מין ברבר (אנ') משנת 2013, "אילו ראשי ערים ניהלו את העולם: אומות בלתי-מתפקדות, ערים פורחות"

2023

בנייר עמדה שהפיץ דר' ניחם רוס הוצע פתרון משטרי לקרע ולמתיחות בין מגזרים יריבים במדינת ישראל: הקמתן של אשכולות ערים שונות, לפי מפתח מגזרי. לפי יוזמה זו, תוכל כל עיר לבחור ללאיזה אשכול מגזרי היא שייכת, ובהתאם לכך תשרור בערים הללו חוקה מגזרית מאוחדת ומחייבת. בין האשכולות שהוצעו: אשכול ערים ליברלי, מסורתי וכן אשכות כלל ישראלי המיועד לערים מעורבות. 

ד"ר יובל קרניאל ונעם מנלה פרסו בסידרת מאמרים עוקבים בעיתון הארץ את חזון ברית הרשויות הליברליות. במאמרים אלו הדגישו השניים את הצורך להגן על צביון החיים הליברלי באמצעות התאגדותן של הרשויות, ואת האנומליה בימינו, בהן מגזרים אחרים כמו החרדים, המתנחלים והערבים כבר מפעילים ביישוביהם שלהם סוג של אוטונומיה מגזרית ורק המגזר הליברלי חרף מרכזיותו לא זוכה לביטוי אוטונומי משלו.

bottom of page