top of page

הצוות שלנו

College Recreation

אבל מה שיותר חשוב!

זה אתם.ן
התושבים.ות, המועמדים.ות

אלו שיביאו את התקווה
את השינוי

אז בואו הצטרפו אלינו

תושבים.ות

הצטרפו לבריתערים כדי לחבר את המחנה הליברלי,
לשלב כוחות ולייצר כח ליברלי עוצמתי
כבר ממחר בבוקר!

מועמדים.ות

הצטרפו לבריתערים כדי לחבר את הרשות/העיר שלכם.ן לברית ולייצר כח ליברלי עוצמתי

כבר ממחר בבוקר!

bottom of page