top of page
חרוזים

חרוזים

סופרים פתוחים בשבת

AMPM באבא הילל

בתי קפה פתוחים בשבת

עגלת קפה גינה
קפה חרוזים חלק מהשעות
נירוונה

מודעות הדתה

מ2024 יש מודעות חדשות

הפרדה מגדרית

לא ידוע

שיכון ותיקים

שיכון ותיקים

סופרים פתוחים בשבת

לא ידוע

בתי קפה פתוחים בשבת

בר קפה רוקח 58

מודעות הדתה

לא ידוע

הפרדה מגדרית

לא ידוע

תל יהודה

תל יהודה

סופרים פתוחים בשבת

פינק מרקט רמת גן,
יש גם כמה מכולות

בתי קפה פתוחים בשבת

1, קפה גינה בשד ירושלים

מודעות הדתה

כן, יש קצת

הפרדה מגדרית

לא ידוע

רמת חן

רמת חן

סופרים פתוחים בשבת

מכולת דיל, שלם 12, רמת גן
טיב טעם בכורזין, גבעתיים

בתי קפה פתוחים בשבת

אין

מודעות הדתה

אין

הפרדה מגדרית

לא ידוע

הראשונים

הראשונים

סופרים פתוחים בשבת

לא בתוך השכונה, רק מסביב, יש Yellow

בתי קפה פתוחים בשבת

לא בתוך השכונה, רק בגבעתיים

מודעות הדתה

רק בית חב"ד

הפרדה מגדרית

מקורונה גרעין תורני וחב"ד התחילו לדרוש לקיים תפילות בהפרדה מגדרית בימי חגים דתיים

bottom of page