top of page
Protesters

-תושבים.ות-

בואו לייצר איתנו תקווה

הצטרפו לבריתערים כדי לחבר את המחנה הליברלי,
לשלב כוחות ולייצר כח ליברלי עוצמתי כבר ממחר בבוקר!


איך את.ה יכול.ה לעזור?

את.ה יכולים לפנות לראש.ת העיר / הרשות ולחברי.ות המועצה ולבקש מהם.ן להצטרף לברית.
 
בנוסף להצביע בבחירות הקרובות רק למי שמתחייב להצטרף לברית,
או כבר הצטרף לאמנה של ברית ערים.

את.ה יכולים לארגן חוג בית ונציגינו 
ישמח להגיע ולהסביר על התנועה 
 
ואחרון, לחתום באופן אישי על האמנה, ולהצטרף לתנועת בריתערים. 

 

בואו לבנות איתנו את חזון בריתערים.

אנו מחפשים אנשי מקצוע לסייע בכתיבת תכנית עבודה לקידום שיתופי פעולה בין הרשויות המקומיות הליברליות בכל הארץ. 

אנו מכינים תכנית עבודה אופרטיבית ליום שאחרי הבחירות המוניציפליות – שיתוף פעולה שכזה, יתמוך בכל תחומי החיים שלנו על מנת להגן על הערכים הליברליים המשותפים.

אנחנו מחפשים מתנדבים שהם אנשי מקצוע מנוסים שלהם הכרות נרחבת בנבכי הרשויות המקומיות באגפי תקציבים, חינוך, לשכה משפטית, מחלקת תרבות וכו׳.

בנוסף, על מנת להפיץ את החזון, אנחנו זקוקים לאנשי מיתוג/סושיאל/מדיה/עורכים/מעצבים וכל סיוע נוסף.

bottom of page