top of page

-המועמדים.ות שבעדנו-

מועמדים.ות
בואו לתת
לעיר שלכם תקווה

הצטרפו לבריתערים כדי לחבר את המחנה הליברלי,
לשלב כוחות ולייצר כח ליברלי עוצמתי כבר ממחר בבוקר!

bottom of page