top of page

יעלה( יעל) ביטון דה-לנגה

ירושלים

האיחוד הירושלמי הירושלמי

יור ׳ מטה יש עתיד בירושלים
אשת צבא לשעבר בתחום פיקוד ומטה( משא״ן/חינוך/פיקוד)
בת הגליל המערבי מושב יערה.
אשת חינוך
פעילת סביבה ושימור
כיום מורת דרך
מורה למדע המדינה ואזרחות לשעבר (מנהלת בית ספר)
מועמדת למועצת העיר ירושלים מטעם האיחוד הירושלמי.

יעלה( יעל)  ביטון דה-לנגה
City Square

 אני בעד בריתערים

הפעילות של בריתערים לעידוד איחוד רשויות ליברליות דמוקרטיות בעלות סדר יום ליברלי ודמוקרטי- היא ברכה למדינת ישראל .
מברכת אתכם על היוזמה .

פעילות ציבורית

חברת הנהלה בקונגרס היהודי העולמי ובועד המנהל של ארגון ״ צוות״.

052-3846443

יעלה( יעל)  ביטון דה-לנגה

יעלה( יעל) ביטון דה-לנגה

bottom of page