top of page

שרון הגלילי אברמסון

כפר יונה

בחירה חופשית - חוזה חדש

שרון הגלילי אברמסון, בזוגיות ארוכת שנים ואמא לשני בנים. מורה לחינוך מיוחד מעל 25 שנים, מאבחנת דידקטית, מדריכת הורים ומטפלת cbt. גרה בכפר יונה יותר מ-19 שנים.

אוהבת את הקהילה המיוחדת והמרקם המגוון שיש בכפר יונה. פועלת מתוך אכפתיות כלפי העיר שמהווה עבורה בית ושואפת לקדם ולשפר את החיים בעיר על ידי מימוש הפוטנציאל הענק הטמון כאן.

שרון הגלילי אברמסון
City Square

 אני בעד בריתערים

מסתכלת בעיניים כלות במה שקורה במדינה בשנים האחרונות, כואבת נפשית ופיסית את הפילוג, הפירוד ואת תרבות ה-'חטוף ככל יכולתך' שהתפתחה כאן.

מאמינה בחיה ותן לחיות. מכבדת כל דעה וכל אדם, גם ואולי בעיקר אם הוא שונה ממנה. אוהבת להקשיב ולומדת מכל אחד ואחד ואחת.

פעילות ציבורית

הייתה מעורבת בהתנדבות בפרוייקטים קהילתיים שונים בכפר כמו סיירת הורים ומרכז הלמידה בחטיבת איש שלום. לקחה חלק במאבקים ציבוריים מוצלחים דוגמת המאבק נגד הקמת אנטנה סלולרית בסמוך לשכונת מגורים ובמאבק נגד הקמת קריה חרדית בכפר.

שרון הגלילי אברמסון

שרון הגלילי אברמסון

bottom of page