top of page

עופר לוי

הרצליה

מרצ - התנועה הירוקה

עופר לוי, 52, אבא של אביב, מתן ומאיה.
כדורגלן עבר במכבי ת"א ובבני יהודה, לפני 5 שנים נבחרתי לראשונה למועצת העיר הרצליה, מתוכם כיהנתי כ-4.5 שנים כסגן ראש העיר, מחזיק תיק הגאווה והספורט ויו"ר עמותת בני הרצליה.
נולדתי בהרצליה, זה הבית שלי כל חיי. אני אוהב את העיר הזאת ומתמודד כדי לשמור עליה חופשית, שוויונית וליברלית.

עופר לוי
City Square

 אני בעד בריתערים

אני מאמין שהשינוי שאנחנו רוצים לראות במדינה מתחיל ברשויות המקומיות. יש כל כך הרבה נושאים חשובים שהעירייה יכולה לטפל בהם: תחבורה ציבורית בשבת, שמירה על הסביבה, חינוך דמוקרטי ופלורליסטי, שוויון מגדרי, זכויות להט"ב ועוד...
ברית ערים קוראת לחברי מועצה ליברליים לשתף פעולה כדי לקדם את המטרות המשותפות שלנו - ובעיני זה מבורך. רק ביחד ננצח וזה מתחיל ברשויות המקומיות.

פעילות ציבורית

כיהנתי כ-4.5 שנים כסגן ראש העיר, מחזיק תיק הגאווה והספורט ויו"ר עמותת בני הרצליה.
בפעילותי בעירייה הצלחתי יחד עם חברי הסיעת מרצ-הירוקה להביא הישגים רבים לטובת כל תושבי הרצליה - ללא הבדל דת, גזע, מגדר או נטיה מינית.
הקמתי את הוועדה העירונית לשוויון, סובלנות וגאווה, העברתי במועצה את אישור רישום זוגות חד-מיניים ויחידניים ודאגתי לארגן לראשונה אירועי גאווה גדולים בהרצליה. הקמנו בית כנסת מתקדם ושוויוני לקהילה הקונסרבטיבית, יזמנו ויצרנו קווי תחבורה ציבורית בשבת גם לת"א, הובלנו מאבקים סביבתיים חשובים באפולוניה, מול שוברי הגלים ולמען בעלי החיים.
כמחזיק תיק הספורט הקמתי מגרשים ומתקני ספורט ברמה הגבוהה ביותר - מוצללים ונגישים כלל תושבי העיר. קידמתי את ספורט הנשים בעיר והרחבתי את פעילות "בני הרצליה" לכ-20 ענפים חדשים כולל ענף מיוחד לבעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים.

עופר לוי

עופר לוי

bottom of page