top of page

שמה לילי

רמת גן

מרצ

שמי שמה לילי
בת 58
אם יחידנית לילד בן 15
מנהלת מחלקת אלמנטרית בסוכנות ביטוח אביבית מזה 38 שנים.
מחזיקת תיק משפחות עצמאיות ברג.

שמה לילי
City Square

 אני בעד בריתערים

תומכת מאד

פעילות ציבורית

חברת מועצת העיר רמת גן מטעם מרצ

052-3882270

שמה לילי

שמה לילי

bottom of page