top of page

איל פביאן

הרצליה

יש עתיד ליברלי

שמי איל בן 58, נשוי לדפנה ואב לשלושה ילדים בוגרי מערכת החינוך של הרצליה. תושב העיר כבר כמעט שלושים שנה.
הרצליה עיר נהדרת, אך קיבלתי החלטה עוד בשנת 2017 להכנס לחיים הציבוריים מתוך דאגה שאולי כבר לא תהיה כזו.

אני איש עסקים, מעורב בעשייה ציבורית רוב חיי הבוגרים, כפעיל חברתי ומתנדב. בצעירותי מלאתי את תפקיד נשיא אגודת הסטודנטים ב"טכניון". בשלבים מוקדמים יותר של הקריירה המקצועית שלי כיהנתי כיועץ כלכלי בכיר במשרדים ממשלתיים וכמנהל בכיר במגזר העיסקי.

איל פביאן
City Square

 אני בעד בריתערים

זה קל, את הערכים של ברית ערים אנחנו מיישמים כבר יותר מחמש שנים במועצת העיר. הצבתי שתי מטרות:

הרצליה לא תהפוך לעיר בטון ומגדלים ותשמור ותשפר איכות החיים והחינוך של תושביה.

הרצליה תישאר עיר ליברלית, פלורליסטית המקדשת את ערכי מגילת העצמאות.

פעילות ציבורית

חבר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה וועדת המשנה שלה.

חבר בוועדה לאיכות הסביבה וקיימות.

חבר בוועדת הכספים.

חבר בוועדת הבטחון.

חבר בוועדה למינוי בכירי העירייה.

חבר הוועדה לשיוויון, סובלנות וגאווה בהרצליה.

חבר בוועדה לתחבורה דו-גלגלית בהרצליה.

חבר הוועדה לקידום זכויות הילד.

חבר הוועדה לבטיחות בדרכים.

חבר הוועדה לפיתוח אזור התעשייה

איל פביאן

איל פביאן

bottom of page