top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תמרינה

מבנה מועצת תל-אביב יפו 2024 - מתעדכן


עיריית תל-אביב יפו

מבנה מועצת העיר 22

בימים אלה חולדאי ממשך בהקמת קואליצייה רחבה בתל-אביב יפו. כל ראש עיר מעדיף קואליציה רחבה שתאפשר לו העברת החלטות שקטה במשך 5 שנים. לכן חולדאי לא מסתפק במבנה מועצת העיר כשכל קול או העדרות יכולים למנוע ממנו לעביר החלטות. הוא ממשיך לנסות ולהכניס כמה שיותר סיעות למרות שלפי דעת הציבור לא באמת בעלות ערכים משותפים.


קרדיט: נעמה מ. at Hebrew Wikipedia, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons


מתוך 31 הנציגים במועצת העיר, חתמו עד עתה רק 5 על אמנת בריתערים ובכך התחייבו לקדם ערכים ליברליים. לצערנו, כרגע יש סימנים המעידים שעדיין לא כל נציגי המועצה הליברליים מבינים את גודל השעה ולא מפנימים את גודל הסכנה. הם עדיין עושים "פוליטיקה" על חשבון עתיד ילדינו.

כל ההסכמים נמצאים באתר של העירייה


חברי הקואליציה (18):

*אנו נעדכן פוסט זה עם כל ההתפתחויות


סיעת ת"א 1 (7):

אף חבר בסיעה לא חתם על תמיכתו בבריתערים.

רון חולדאי - ראש העיר

זמיר אסף - ממלא מקום וסגן ראש העיר בשכר בתחומים: תכנון, ארגון ואסטרטגיה

אריאלי חן - סגנית ראש העיר בשכר בתחום התרבות

דמאיו-שרעבי גל - משנה לראש העיר יו"ר הקואליציה (התפקיד לא בשכר)

עו"ד שפירא ליאור - ממלא מקום וסגן ראש העיר בשכר בתחומים: פיתוח עירוני וספורט

עו"ד נורי מאיה - אין אחריות מוכרזת באתר העירייה

רייף מוטי- אין אחריות מוכרזת באתר העירייה


מרצ+חוזה חדש(5):

3 חתומים על אמנת בריתערים: מיטל, הדס ודייבי

להבי מיטל (מרצ)- סגנית ראש העיר בשכר בתחומים: תחבורה, בטיחות​ בדרכים וקהילה גאה. חתומה על בריתערים.

ד"ר דישטניק דייבי (ח"ח)- אין אחריות מוכרזת באתר העירייה, ממידע שקיבלנו ראש ועדת מכרזים

רגולסקי הדס (ח"ח)- אין אחריות מוכרזת באתר העירייה

נגר רעות (מרצ)- אין אחריות מוכרזת באתר העירייה 

סיעת "הירוק במרכז", פרופ' עפרון נח יהונתן- אין אחריות מוכרזת באתר העירייה.


ש"ס (2):

לא פנינו לגבי בריתערים

הרב זבולון אלחנן- סגן ראש העיר בשכר בתחום התשתיות

פרץ שלמה- אין אחריות מוכרזת באתר העירייה


מאמינים (2):

לא פנינו לגבי בריתערים

גורן חיים- סגן ראש העיר בשכר, ראשות ועדת נכסים ואחראי על הביטחון

הרב לוברט נפתלי- אין אחריות מוכרזת באתר העירייה


גמלאים (1):

וולוך נתן - הסכם חתום, לא מונגש  לא פנינו לגבי בריתערים

  • ממונה על תחום הגימלאים בעירייה כולל במינהלי השירותים החברתיים, הקהילה התרבות והספורט.

  • יו"ר ועדה/פורום לענייני גימלאים ואזרחים ותיקים.

  • יו"ר ועדת שמות והנצחה (לאחר בחינה מחודשת של תקנון ונהלי הועדה). 

  • יו"ר ועדת יקירי תל-אביב

  • יו"ר וועדה לקשרי חוץ


ישראל ביתנו (1):

עו"ד אבנר גיא דניאל לא פנינו לגבי בריתערים

סגן ראש העיר בשכר - בתקופה שנייה

יו"ר וועדת הקליטה


חברי האופוזיציה (13):

יש עתיד (5) + ישראל ביתנו(1):
מסיבות לא ברורות חברי יש עתיד חוץ מציפי ברנד עדיין לא חתמו את תמיכתם בבריתערים.

ברביבאי אורנה - התנהלו שיחות לגבי תמיכה בבריתערים שלא הביאו עדיין לחתימה

ברנד פרנק ציפי - חתומה על אמנת בריתערים

ד"ר אלקבץ רועי

אלרואי שניצר נוי

לוי שחר


כולנו העיר (3):

פנינו לאחר הבחירות ועדין לא חתמו

עו"ד בדראן אמיר

קשת שולה

אבנרי איתמר (סיעת עיר סגולה)


חי - חילונים ירוקים (2):

עו"ד לדיאנסקי ראובן - חתם על תמיכתו בראיון בריתערים

עו"ד פורז אברהם


לא פנינו לגבי בריתערים:

תקווה חדשה (1): עו"ד צלנר יובל

צעירים (1): קראוס חן

ליכוד (1): לניאדו דודו


16 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page