top of page

זהר בלום

רחובות

החינוך בראש - חוזה חדש

נולדתי וגדלתי ברחובות, נשוי באושר לחני ואב לשתי בנות מדהימות, עומר וטל.
יו"ר סיעת החינוך בראש, הסיעה הגדולה ביותר במועצת העיר רחובות עם 5 מנדטים.
בעל ניסיון של עשרים שנה בעשייה הציבורית המקומית והארצית בתחומים שונים ומגוונים.
בכל תפקידיי הפגנתי מנהיגות, אחריות והאמנתי בעבודה קשה ויסודית.
ניהלתי מערכות מורכבות עתירות תקציב עם אלפי עובדות ועובדים והם היו הכוח המניע של ההצלחה שלי.

זהר בלום
City Square

 אני בעד בריתערים

אני מאמין שעיר ליברלית תהווה מוקד לשגשוג כלכלי, תרבותי וחברתי עם איכות חיים גבוהה ותסב תחושת גאווה אמיתית עבור כל אחד ואחת מהתושבים שלה

פעילות ציבורית

בין התפקידים בהם כיהנתי בעשייה הארצית והעולמית: סגן נשיא הארגון הסוציאליסטי העולמי, חבר הוועד המנהל בקונגרס הציוני העולמי, חבר האספה הכללית של קק"ל וחבר בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית.

בין התפקידים אותם מילאתי בעשייה העירונית: סגן ומ"מ ראש העיר רחובות, מחזיק תיק החינוך, מחזיק תיק הקליטה, יו"ר הרשות העירונית למלחמה בסמים ואלכוהול, יו"ר הדירקטוריון רשת המתנ"סים "חוויות" ויו"ר תכנית הדרך החדשה לבני הקהילה האתיופית.

במסגרת תפקידי כמחזיק תיק החינוך, הובלתי את מהפכת החינוך בעיר שזכתה להכרה עם פרס החינוך הארצי לשנת 2021, בפעם הראשונה והיחידה ב- 133 שנותיה של רחובות.

זהר בלום

זהר בלום

bottom of page