top of page

יהודה מוזס

בית שמש

תושב העיר 30 שנה.
פרטים אישיים
שם: יהודה מוזס
כתובת: נחל תמנע 6
בית שמש
נייד 054-4900200
שנת לידה: 1972
השכלה
1978-1991 12 שנות לימוד בישיבה
יצאתי בשאלה בגיל 25
עדיף להתכתב בווטסאפ

יהודה מוזס
City Square

 אני בעד בריתערים

אני בעד בריתערים כי: סבלתי מדיקטטורה חרדית ואני בעד החדרת לימודי דמוקרטיה אצל כל האזרחים בישראל

פעילות ציבורית

1998-2022 מנהל חשבונות וחשב שכר
ניהלתי את רשימת המצביעים של מפלגת הליכוד בכמה מערכות בחירות. הוצאתי עיתון ברור כשמש,
עבור ראש העיר דני וועקנין לפני 20 שנה.
ברצוני לחזק את הכוח הליברלי בעיר, שאין לה יצור כלל בעירייה. לדאוג לגבייה צודקת בארנונה ופעילות
למען כלל האוכלוסייה.

054-4900200

יהודה מוזס

יהודה מוזס

bottom of page