top of page

יריב נחשון

בת ים

בת ים חופשית ודמוקרטית

מנכ"ל של חברה למסחר אלקטרוני ופעיל חברתי. בן 55, המקים של אתר מכירות המחשבים פלונטר שפעיל משנת 1997.
מיוזמי המאבק להורדת תעריפי החיבור לאינטרנט עם אתר NEZEQ ב 1999, מיוזמי שביתות “יום ללא סלולארי” ב 2005 ומובילי המאבק למתן אפשרות לאופנועים לנוע בנתיבי תחבורה ציבורית.
נבחר לאחד מאנשי השנה של מגזין דה-מרקר בשנת 2005 ופעל להגברת האכיפה של חוק איסור עישון במקומות
ציבוריים ועוד ועוד.
המקים של קבוצת הפייסבוק Secret Bat Yam שפועלת להגביר את החשיפה למה שיפה מעניין בבת ים, פעיל במחאה למען הדמוקרטיה בישראל.

יריב נחשון
City Square

 אני בעד בריתערים

בדיוק בגלל הסיבות שהוקמה. הפרדת הדת מהמדינה ומתן פיתרון ליברלי לבת ים (ולמדינה)

פעילות ציבורית

שלל מאבקים ציבוריים כפי שציינתי באודותיי

יריב נחשון

יריב נחשון

bottom of page