top of page

יניב מרקוביץ'

רחובות

רחובות אחת

נולדתי, גדלתי והתחנכתי ברחובות. חלום הילדות שלי מאז ומתמיד: להנהיג את העיר ולהצעיד אותה לשיאים חדשים. נבחרתי לראשונה למועצת העיר לפני חמש עשרה שנה, מילאתי תפקידים רבים ובחמש שנים האחרונות אני מכהן כסגן ראש העיר ויו״ר איגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה.

יניב מרקוביץ'
City Square

 אני בעד בריתערים

אשמח להצטרף לאמנת ברית ערים מאחר ואני מאמין גדול באיחוד כוחות, איגום משאבים ויצירת שיתופי פעולה כדי להבטיח את הערכים הדמוקרטיים והליברלים של רחובות ומדינת ישראל בכלל. למדנו מהבחירות הארציות, כי חוסר היכולת להתאחד פוגע במחנה הליברלי ומייצרת מציאות קיצונית ומשיחית. אני רואה ביוזמה, פעילות חשובה ואשמח לקחת בה חלק.

פעילות ציבורית

נבחרתי לראשונה למועצת העיר לפני חמש עשרה שנה, קיבלתי על עצמי תפקידים מגוונים: יו"ר רשת המתנ"סים (רשת חוויות), מחזיק תיק נוער וצעירים הראשון בעיר, יו"ר הוועדה לרישוי עסקים ויו"ר קשרי החוץ של העירייה ועוד - במשך עשור בהתנדבות.
בחמש שנים האחרונות מכהן כסגן ראש העיר, שותף בכיר בצוות המצומצם המנהל את העירייה. יו"ר איגוד ערים לאיכות הסביבה - דרום יהודה.

יניב מרקוביץ'

יניב מרקוביץ'

bottom of page