top of page

צחי זליכה

רמת גן

מרצ

צחי זליכה - המשנה לראש העיר רמת גן, מחזיק תיק התרבות ויו"ר סיעת מרצ במועצת העיר.

בין הישגיו הציבוריים:
סיעת מרצ הובילה את המאבק לקידום שירות ה"סבבוס" של תחבורה ציבורית בסופי שבוע, לפתיחתם של מקומות בילוי בשבתות ולחיזוק התמיכה בקהילה הלהט"בית בעיר. בתוקף תפקידו כמחזיק תיק התרבות פעל זליכה לקידום אירועי תרבות מגוונים בכל ימות השבוע וגם בשבתות וכיו"ר המרכז העירוני למוזיקה, קידם זליכה תכנית שוברים לתושבות ותושבי העיר אשר הביאה להכפלת מספר התלמידות והתלמידים במרכז.

צחי זליכה
City Square

 אני בעד בריתערים

אני בעד בריתערים
רבות דובר על חשיבותן של הבחירות המקומיות הקרובות.

אל מול ממשלה חסרת מעצורים ובושה, יש חשיבות רבה מאי פעם בחיזוק השלטון המקומי ולהבטיח שיהווה גורם מרכזי בשמירה על הערכים הליברליים. עלינו לפעול שהשלטון המקומי ישמש גורם מרכזי ומוביל במאבק כנגד הכפייה הדתית, כנגד הניסיון להפוך את מערכת החינוך לפוליטית וכמובן כנגד אלו המבקשים לגזול מאתנו את הדמוקרטיה ואת החופש.

לשם כך צריך שיעמדו מול הממשלה נבחרי ציבור ליברליים חזקים, שיפעלו למען תושבות ותושבי הערים, המעוצות המקומיות והאזוריות. עלינו לפעול יחד בשיתוף פעולה כדי להפוך את השלטון המקומי לגורם שיהיה חזק דיו לעמוד מול החושך המגיע מהממשלה.

בשנים האחרונות הצלחנו לייצר שינוי – לקדם תחבורה ציבורית בשבת, להביא לפתיחת של עוד ועוד בתי עסק, גם בסופי שבוע, אבל הדרך היא ארוכה וכדי שנצליח בה עלינו לשלב ידיים עם כל מי שמחוייב למאבק למען החופש והדמוקרטיה.

לכן אני תומך ב"בריתערים" ומקווה שב-31 באוקטובר ייבחרו לערי ישראל הנהגות ליברליות שיפעלו יחד כדי לבנות מדינת ישראל חופשית ושוויונית יותר.

פעילות ציבורית

סגן ראש עיר

צחי זליכה

צחי זליכה

bottom of page