top of page

תל אביב וידריך דידיו

רמת גן

הצעירים וכחול לבן

כסטודנטית, הקימה את 'פורום הסטודנטיות' – פורום התאים הסטודנטיאלים לקידום נשים ושוויון מגדרי. בהמשך, ניהלה את פעילות השטח של תנועת 'דרכנו' והובילה פעילות ארצית עם אלפי מתנדבים לקידום שיח נקי, עידוד הצבעה ושמירה על הדמוקרטיה. בנוסף, ניהלה את מערך השותפים של ערוץ דמוקרטTV ונמנת עם צוות מקימי הערוץ.

תל אביב וידריך דידיו
City Square

 אני בעד בריתערים

אני תומכת בברית ערים כי קואליציה בין איחוד מאבקים ובין רשויות מקומיות וזרמים ליברלים היא הדרך לקדם את הערכים הליברלים בצורה אפקטיבית.

פעילות ציבורית

תל אביב וידריך דידיו

תל אביב וידריך דידיו

bottom of page