top of page

פרופ' יזהר אופלטקה

רמת גן

רמת גן שלנו

פרופסור לחינוך מאוניברסיטת תל אביב
עוסק בחקר תהליכים חינוכיים וארגוניים בבתי הספר ובמדיניות חינוכית
מחבר הספר "שישה ימים אחרונים" המתאר את מדינת ישראל במידה ותהפוך לדתית משיחית

פרופ' יזהר אופלטקה
City Square

 אני בעד בריתערים

אסור שהערים תפלנה לידיהם של כוחות חשוכים משיחיים שרוצים להטיל על כולנו יהדות הזרה לנו, אותה יהדות קיצונית שהובילה לחורבן בית שני.

פעילות ציבורית

סגן ראש עיריית גבעתיים 2015-2018
מחזיק תיק החינוך במועצת העיר גבעתיים (וחבר) 2013-2022
חבר מועצת העיר ראשון לציון 2003-2008
חבר במועצת מפלגת "שינוי" 2005-2008

פרופ' יזהר אופלטקה

פרופ' יזהר אופלטקה

bottom of page