top of page

אסנת פריש

בת ים

קטי - בת ים חופשית ודמוקרטית

עו"ד ופעילה חברתית. בת 45, בעלת M.A בשינוי חברתי, תעודת גישור מלשכת עורכי הדין. בעלת נסיון עסקי בחברת מיתוג, ניהול תקשורת שיווקית בחברת ייצוא בינ"ל ותפקיד ניהולי במטה בבנק דיסקונט בתחום ניהול הביצועים.

בנוסף, ניהלתי קהילות במספר עמותות ובמשך שנים התנדבתי עם צעירים חסרי בית, במסגרת עמותת עלם. בימים אלה אני פעילה במחאה למען הדמוקרטיה בישראל.

"ערכים ליברלים של צדק, שיוויון, הנגשת זכויות, וקידום נשים, חשובים לי מאוד ואני מאמינה שיש לדאוג לכך שהצרכים של כל תושבי בת ים יקבלו מענה. בין אם בהנגשת זכות בסיסית של חופש התנועה באמצעות תחבורה ציבורית בסופ"ש, ובין אם בין הנגשת זכויות לתושבים באמצעות הקניית כלים וסיוע במימוש זכויות אל מול הרשות המקומית".

אסנת פריש
City Square

 אני בעד בריתערים

כדי לחבר את המחנה הליברלי לכוח חברתי-כלכלי-פוליטי משמעותי שיגן על הערכים הליברליים של כולנו! קואליציה עוצמתית של כל הערים והרשויות המקומיות הליברליות בישראל שיחד תשמור על הצביון הליברלי והעתיד של מדינת ישראל

פעילות ציבורית

מתמודדת ברשימת בת ים חופשית ודמוקרטית "קפ"

054-2277751

אסנת פריש

אסנת פריש

bottom of page