top of page

עו"ד מימון פאר

קרית ביאליק

סיעת חוזה חדש

עו"ד מימון פאר, מועמד למועצת העיר קריית ביאליק מטעם תנועת "חוזה חדש".  
עו"ד פאר הוא בעלים של משרד עורכי דין המתמחה ברשויות מקומיות. בין השאר מנהל המשרד בראשותו של פאר שורה של מאבקים משפטיים וציבוריים מול רשויות מקומיות בארץ.

עו"ד מימון פאר
City Square

 אני בעד בריתערים

אני עו״ד מימון פאר מודיע.ה בזאת כי אני מקבל.ת את ערכי אמנת בריתערים ומתחייב.ת לפעול לאורם ולקידומם. לא נוותר על דמוקרטיה - למעננו ולמען עתיד ילדינו!

פעילות ציבורית

נלחמנו בשנים האחרונות לשמור על צביונה של העיר קריית ביאליק כעיר סובלנית וליברלית ונמשיך לפעול לשינוי ההחלטה להקים כולל במרכז העיר. נמשיך להיאבק על שמירת הערכים הסביבתיים של העיר וקידום מיזמים לעיצוב קריית ביאליק כעיר ירוקה. נפעל להשתית את ניהול העיר על ערכים של שקיפות, שיתוף ציבור ומנהל תקין.

עו"ד מימון פאר

עו"ד מימון פאר

bottom of page