top of page

מגי סלע-וגר

רחובות

רחובות חופשית

היי
מגי, בת 45, נשואה, 3 ילדים
ילידת העיר לוד.
שירתתי בצבא בהדרכת חיילי חי"ר, השתחררתי בדרגת סגן.
בעלת תואר ראשון בכימיה מאונ' בן גוריון, תואר שני במדעי הקרקע והמים מהאונ' העברית ומכון וולקני.
שניים מילדי מאובחנים עם אוטיזם, ולומדים הן במערכת החינוך החינוך הרגילה בשילוב והן בחינוך המיוחד.

תושבת רחובות מאז 2008.

מגי סלע-וגר
City Square

 אני בעד בריתערים

אני מאמינה שהערים הם המפתח להביא לשינוי חברתי-כלכלי במדינה ולהטמעת ערכים של שיוויון, צדק ודמוקרטיה בחברה הישראלית.
ברית ערים תהווה מכפיל כח ביכולתה של רשות לקדם מדיניות ליברלית במסגרת המוניציפאלית, אשר מהווה את ההשפעה הגדולה ביותר על תחומי החיים של האזרח ביום יום.

פעילות ציבורית

פעילה חברתית, חברה ב'מרכזים לצדק חברתי'. ניהלתי את המרכז לצדק בראשון לציון.
עוסקת בפעילות חברתית מוניציפאלית וארצית בתחומים: שיוויון מגדרי, משפחות עם צרכים מיוחדים, עידוד עסקים קטנים, תיירות פנים עירונית, ועוד.
מובילה את המחאה ברחובות נגד ההפיכה המשפטית.
מפגינה ומובילה קהילות למען הדמוקרטיה מאז 2019. מובילה התארגנויות הורים בעיר למען דמוקרטיה, שיוויון והומניזם במערכת החינוך.

אני מתמודדת למועצת העיר ברשימת 'רחובות חופשית' בראשות חברת המועצה איטל בציר אלשיך, כשאני שניה ברשימה.
בוגרת תכנית ההכשרה הדו-שנתית למנהיגות מוניציפאלית 'קול מקומי' (קרן ברל והמרכזים לצדק) עבור מתמודדות/ים למועצות ברשויות המקומיות.

052-6517097

מגי סלע-וגר

מגי סלע-וגר

bottom of page