top of page

לורה ורטון

ירושלים

ירושלים דמוקרטית -- האיחוד הירושלמי

עליתי ארצה לבד מארה"ב, שירתתי בצה"ל כחיילת בודדה והייתי חברת קיבוץ כפר בלום. בעלת תואר דוקטור מהאוניברסיטה העברית וכיום מלמדת בה מדע המדינה. אני חברה במועצת עיריית ירושלים, בעבר כנציגת מרצ וכיום חברה בסיעת ירושלים דמוקרטית כחלק מהאיחוד הירושלמי. אני פעילה פמיניסטית והקמתי את מיזם שבוס, השרות הראשון לתחבורה בשב -- תחילה בירושלים ולאחר מכן בערים נוספות. פעילה בנושאים חברתיים והייתי חברת הנהלה בעמותת קול בשכונת שיזמה וקידמה את החוק לדיור ציבורי.
למה אני תומך.ת בבריתערים: יותר מדי זמן הציבור החילוני והליברלי היה פסיבי ואדיש. היום, עם ממשלת אסון, יותר ברור לכולם שחייבים להתאגד, להתארגן, ולהיאבק לא רק על הזכויות שלנו אלא על אופי ועתיד המדינה. דרך טובה להתחיל היא במסגרת ערים ושיתוף פעולה ביניהן

לורה ורטון
City Square

 אני בעד בריתערים

יותר מדי זמן הציבור החילוני והליברלי היה פסיבי ואדיש. היום, עם ממשלת אסון, יותר ברור לכולם שחייבים להתאגד, להתארגן, ולהיאבק לא רק על הזכויות שלנו אלא על אופי ועתיד המדינה. דרך טובה להתחיל היא במסגרת ערים ושיתוף פעולה ביניהן

פעילות ציבורית

חברה במועצת עיריית ירושלים, יו"ר האגודה לתחבורה שיתופית, חברה בוועד המנהל של מוזיאון המדע על שם בלומפילד, חברה מייסדת של "קול בשכונת", ועוד

052-2874457

לורה ורטון

לורה ורטון

bottom of page