top of page

קטי פיאסצקי

בת ים

בת ים חופשית ודמוקרטית

ילידת בת ים. נשואה +2 וכלבה.
חברת מועצת העיר בת ים ב-10 השנים האחרונות. מחזיקת תיק החבורה, תיק קידום מעמד האישה, תיק דיור בר השגה ותיק זכויות בעלי החיים. חברת הוועדה לתכנון ובניה.
מחזיקת תיקי הצעירים והתיק להגנת הסביבה לשעבר. יו״ר מועצת העיר בת ים לשעבר.
פעילה בנושא אקלים ובשמירה על חוף הים.
מובילת המחאה בבת ים נגד ההפיכה השלטונית.

קטי פיאסצקי
City Square

 אני בעד בריתערים

פועלת למען שוויון מגדרי, נלחמת בכפייה הדתית.

אני קטי פיאסצקי מודיע.ה בזאת כי אני מקבל.ת את ערכי אמנת בריתערים ומתחייב.ת לפעול לאורם ולקידומם. לא נוותר על דמוקרטיה - למעננו ולמען עתיד ילדינו!

פעילות ציבורית

פועלת נגד השחיתות השלטונית, בין היתר לקחה חלק משמעותי בהפלתו של ראש העירייה לשעבר שלומי לחיאני שהורשע בפלילים.
הובילה מאבקים באלימות מינית מין ובאלימות במשפחה ולמען שוויון מגדרי, נלחמת בהדרת נשים ובכפייה הדתית. פועלת באופן עקבי לקידום תחבורה ציבורית ופתיחת עסקים בסופי השבוע.

054-4543119

קטי פיאסצקי

קטי פיאסצקי

bottom of page