top of page

איתי אלמוג-בר

מודיעין-מכבים-רעות

מודיעין חופשית

איתי אלמוג-בר, יו״ר סיעת מודיעין חופשית.
גר במודיעין עם משפחתו משנת 2004.
אדריכל, פעיל חברתי וחבר הנהגת מטה המחאה של מודיעין במחאה נגד ההפיכה המשטרית.
ב 5 השנים האחרונות מכהן בהתנדבות כחבר מועצת העיר מטעם סיעת מודיעין חופשית וחבר ב 12 ועדות שונות כולל ועדת תכנון, חינוך, קידום הקהילה הגאה, איכות הסביבה ועוד.

איתי אלמוג-בר
City Square

 אני בעד בריתערים

סיעת מודיעין חופשית
פועלת שנים רבות למען קידום הערכים של חופש, שוויון, צדק ודמוקרטיה במועצת העיר. חברי הסיעה פעילים במטה המחאה של העיר מודיעין-מכבים-רעות ופועלים לארגון ההפגנות נגד ההפיכה המשטרית ובעד הדמוקרטיה.

בין היתר הצענו:
* רישום זוגות בעיריה (לזוגות שאינם רוצים או יכולים להירשם ברבנות)
* תחבורה ציבורית בשבת
* שמירה על העסקים פתוחים בשבת
* הצעות ששומרות על מערכת החינוך חופשית וליברלית כולל יום לימודי דמוקרטיה, לימודי שוויון וקבלת האחר, לימודי אבולוציה ועוד
* הצעות בעד שוויון מגדרי
* הצעות בעד קידום וחיזוק קהילת הלהט״ב
* הצעות בעד שיפור התכנון העירוני
* הצעות רבות בנושאי איכות הסביבה ונושאים ירוקים
* הסדרת הקבורה האזרחית בעיר

פעילות ציבורית

איתי אלמוג-בר, יו״ר סיעת מודיעין חופשית.
פעיל חברתי וחבר הנהגת מטה המחאה של מודיעין במחאה נגד ההפיכה המשטרית.
פעיל בארגון ההפגנות בעיר למען הדמוקרטיה ונגד השחיתות השלטונית כבר שנים רבות.
ב 5 השנים האחרונות מכהן בהתנדבות כחבר מועצת העיר מטעם סיעת מודיעין חופשית וחבר ב 12 ועדות שונות כולל ועדת תכנון, חינוך, קידום הקהילה הגאה, איכות הסביבה ועוד.

בין ההצעות שהעלה:
* רישום זוגות בעיריה
* קריאה למועצת העיר לצאת בהצהרה ברורה נגד ההפיכה המשטרית
* עריכת יום לימודי דמוקרטיה בבתי הספר
* הגשת בג״צ נגד חוק קרן הארנונה
* מינוי רכז לקהילה הגאה
* הקמת שירותים כלל מגדריים במבני הציבור בעיר
* העברת סדנאות חינוך נגד אלימות מינית בבתי הספר
* מיקום דגל הגאווה על בנין העיריה בחודש הגאווה
* לימודי אבולוציה בבתי הספר
* הסדרת הקבורה האזרחית בעיר
* הקמת מתחם דיור לצעירים בהשכרה ארוכת טווח
* שיפור מצב שתילת עצים מטילי צל בעיר
* מיקום פאנלים סולאריים על מבני ציבור
* הגבהת מעברי חציה ומיקום מצלמות מהירות ליד בתי ספר
* מדידת זיהום אוויר בשכונות העיר
* מינוי אקולוג עירוני
והצעות נוספות רבות.

איתי אלמוג-בר

איתי אלמוג-בר

bottom of page