top of page

ישראל סביון

חיפה

שדולת הגימלאים למועצת העיר חיפה

מנכל עיריית חיפה לשעבר
מנכל גרנד קניון
יו"ר דירקטוריון תיאטרון חיפה
סגן ראש עיר

ישראל סביון
City Square

 אני בעד בריתערים

אני בעד ליברליזם ודמוקרטיה
לשמוא על חיפה וצביונה ללא כפיה דתית

פעילות ציבורית

15 שנה חבר מועצת העיר חיפה
לשעבר יו"ר העבודה בחיפה
חבר הנהלת אגודת ידידי בית חולים בני ציון.
מגייס תרומות לבית חולים.
מתנדב וטיפול עם צעירים במצוקה.

050-5836006

ישראל סביון

ישראל סביון

bottom of page