top of page

אילנית הרוש

ראשון לציון

סיעת מרצ

חברת מועצת העיר יו"ר סיעת מרצ במועצת העיר, מחזיקה את תיק בריאות הציבור ותיק קהילת להט"ב, ויו"ר הוועדה לאיכות הסביבה.

לאורך כל שנותי כאשת ציבור התמקדתי באנשים מהשטח.
פעלתי במערכת החינוך כיו"ר ועד הורים מוסדי וסגנית וממלאת מקום היו"ר העירוני, הכרתי את המערכת מנקודת מבטם של תלמידים תלמידות,הורים ומורים.

אילנית הרוש
City Square

 אני בעד בריתערים

פעלתי לשמור על סטטוס קוו ולמנוע מאבקים מיותרים, למנוע השתלטות על המרחב הציבורי, ושמירתו חופשי וליברלי.
הורדת יוקר המחייה דורשת פעולות נחרצות, אם רק נשנה את סדרי העדיפויות. צריך לשפר תשתיות תחבורה ציבורית, להשקיע בעידוד מורים ומורות באיכות גבוהה להשתלב במערכת, ולהעשיר את התכנים הנלמדים.

אני אילנית הרוש מודיע.ה בזאת כי אני מקבל.ת את ערכי אמנת בריתערים ומתחייב.ת לפעול לאורם ולקידומם. לא נוותר על דמוקרטיה - למעננו ולמען עתיד ילדינו!

פעילות ציבורית

יצרתי מרשם זוגיות שבו יכולים להירשם בני זוג מאותו המין ובני דתות שונות, ולקבל את מלוא הזכויות.
פעלתי בנעמת ובארגוני נשים נוספים, נאבקתי למען שוויון וזכויות נשים, ונגד אלימות נגד נשים, אחד הפשעים הגדולים והלא מטופלים, הן בחברה היהודית והן בחברה הערבית.
במסגרת תפקידי במועצת העיר, הגדלתי את ההשקעה בבריאות. דחפתי למען קיום מצעד הגאווה בעיר ושמחתי להוביל אותו.
אני פועלת להפעלת תחבורה ציבורית גם בשבת, ותקצוב שווה לכל הזרמים ביהדות.
פעלתי בכל כוחי כדי לשנות את המציאות שמובילה אנשים, נשים וטף למצבי קושי וכדי להעניק רווחה לכולם ולכולן.

אילנית הרוש

אילנית הרוש

bottom of page