top of page

עידו אטיאס

באר שבע

פעיל חברתי ופוליטי, תואר ראשון כלכלה פוליטיקה וממשל
יועץ כלכלי אסטרטגי למשרדי ממשלה – קבוצת פארטו
יועץ כלכלי לעסקים קטנים ובינוניים בפריפריה – קונסול
מדריך גרעין ומרצה לפוליטיקה ואקטיביזם – תנועת החלוץ

עידו אטיאס
City Square

 אני בעד בריתערים

פעילות ציבורית

מוביל מחאת הדמוקרטיה בבאר שבע

054-4371407

עידו אטיאס

עידו אטיאס

bottom of page