top of page

חגי פרנקל

רעננה

חוזה חדש

יליד רעננה, השתחרר כקצין מיחידה 8200 לאחר 10 שנות שירות.

בעל ניסיון עסקי של שני עשורים בניהול חברות הייטק ופעילותן העסקית בשווקים הבין לאומיים.

בעל תואר ראשון במימון ותואר שני במנהל עסקים.

נשוי ואב לשלושה

חגי פרנקל
City Square

 אני בעד בריתערים

ברית ערים ליברליות היא הייצוג הטוב ביותר לרוב הליברלי בישראל מול השלטון המרכזי הראקציונרי

פעילות ציבורית

נמנה בין מובילים מחאת רעננה בשמונת החודשים האחרונים.
משתדל לתמוך כמיטב יכולתו בכלי תקשורת עצמאיים.
תורם מזמנו לטובת אימון ילדים במסגרת מועדון הכדורסל העירוני.

חגי פרנקל

חגי פרנקל

bottom of page