top of page

הדס רגולסקי

תל אביב-יפו

חוזה חדש מרצ הירוקה

אשת תקשורת, עיתונאית ועורכת במובילים שבכלי התקשורת בישראל ובהם ידיעות אחרונות, חדשות 10, חדשות 2 וONLIFE – אתר תוכן ואקטואליה לנשים מבית הארץ ודה מרקר, מרצה במכללת ספיר, ממובילות מחאת הנשים בישראל, ראש המטה ודוברת בונות אלטרנטיבה.

הדס רגולסקי
City Square

 אני בעד בריתערים

רק ביחד נוכל לייצר כוח והשפעה על המרחב הציבורי בו אנחנו חיים. כדי לשמור על הערכים הליברליים והדמוקרטיים שכה חשובים לנו, חשוב שנייצר מכפילי כוח בדמות ברית ערים ליברליות שייפעלו יחד כדי לחולל פה שינוי.

פעילות ציבורית

ממובילות מחאת הנשים
ראש המטה והדוברת של בונות אלטרנטיבה
עמיתת מכון גשר למנהיגות

054-7950375

הדס רגולסקי

הדס רגולסקי

bottom of page