top of page

הדר לביא

כפר סבא

סיעת כפר סבא מתקדמת

כפר‭ ‬סבאית‭ ‬שורשית‭ -‬‭ ‬גדלתי‭ ‬והתחנכתי‭ ‬בעיר‭ ‬והייתי‭ ‬פעילה‭ ‬כמנהיגה‭ ‬מקומית‭ ‬מגיל‭ ‬צעיר. מגדלת בה, יחד עם אורון, את שלושת ילדינו. 

‬
שירתתי‭ ‬כקצינה‭ ‬וכמפקדת‭ ‬ביחידה‭ ‬ 8200‭ ‬במשך‭ ‬12‭ ‬שנים‭. ‬השתחררתי‭ ‬בדרגת‭ ‬רב‭ ‬סרן‭. ‬זוכת‭ ‬פרס‭ ‬ראש‭ ‬אמ‭"‬ן‭ ‬לחשיבה‭ ‬יוצרת‭, ‬ופרויקט‭ ‬בהובלתי‭ ‬זיכה‭ ‬את‭ ‬היחידה‭ ‬בצל‭"‬ש‭ ‬הרמטכ"ל‭.

הדר לביא
City Square

 אני בעד בריתערים

נלחמנו ב- 5 השנים האחרונות למען דמוקרטיה מקומית, שקיפות, מינהל תקין וחופש הביטוי. נאבקנו למען כפר סבא ליברלית והוגנת כלפי כל הקהילות שבה.בריתערים קריטית במיוחד בתקופה זו, בה קריאות ההשכמה לציבור הליברלי נשמעות היטב ברחובות. הגיעה השעה לשלב ידיים ולתרגם את האנרגיה הזו להישגים ולעשייה ליברלית מתמשכת בשלטון המקומי.

אני הדר לביא מודיע.ה בזאת כי אני מקבל.ת את ערכי אמנת בריתערים ומתחייב.ת לפעול לאורם ולקידומם. לא נוותר על דמוקרטיה - למעננו ולמען עתיד ילדינו!

פעילות ציבורית

בעלת‭ ‬תארים‭ ‬בכלכלה‭ ‬ובמדעי‭ ‬הרוח‭, ‬תואר‭ ‬שני‭ ‬במדיניות‭ ‬ציבורית‭ ‬עם‭ ‬התמחות‭ ‬בשיתוף‭ ‬ציבור‭ ‬עירוני‭. ‬התמחתי‭ ‬ועסקתי‭ ‬בתחום‭ ‬הערים‭ ‬כמתמחה‭ ‬אצל‭ ‬מנכ‭"‬ל‭ ‬משרד‭ ‬הפנים‭ ‬וכמובילת‭ ‬פרויקטים‭ ‬של‭ ‬הג‭'‬וינט‭ ‬מול‭ ‬רשויות‭ ‬מקומיות‭.‬

פעילה‭ ‬באינטנסיביות‭ ‬בעשר‭ ‬השנים‭ ‬האחרונות‭ ‬בכפר‭ ‬סבא‭,‬‭ ‬יזמתי‭ ‬והקמתי‭ ‬את‭ ‬ועד‭ ‬מרכז‭ ‬העיר‭ ‬והובלתי‭ ‬את‭ ‬מועצת‭ ‬הנשים‭ ‬העירונית‭, ‬תוך‭ ‬התמקדות‭ ‬בהקשבה‭ ‬לתושבים‭ ‬ובמתן‭ ‬מענים‭ ‬קהילתיים‭.‬

בבחירות‭ ‬הקודמות‭ ‬זכינו‭ ‬לאמונם‭ ‬של‭ ‬עשרות‭ ‬אלפי‭ ‬תושבים‭ ‬והייתי‭ ‬רחוקה‭ ‬אלף‭ ‬קולות‭ ‬בלבד‭ ‬מעלייה‭ ‬לסיבוב‭ ‬השני‭. ‬מאז‭ ‬עם‭ ‬3‭ ‬מנדטים‭ ‬במועצת‭ ‬העיר‭ ‬אני‭ ‬מובילה‭ ‬עם‭ ‬שותפיי‭ ‬לסיעת‭ ‬כפר‭ ‬סבא‭ ‬מתקדמת‭, ‬פינחס‭ ‬כהנא‭ ‬ויעל‭ ‬סער‭, ‬פעילות‭ ‬ענפה‭ ‬של‭ ‬עשיה‭ ‬והישגים‭.

הדר לביא

הדר לביא

bottom of page