top of page

גלית אבינועם

נס ציונה

רשימת המושבה

ייזמת ציבורית מרצה וחוקרת. אמא לשלושה. רצה בבחירות המקומיות הקרובות לראשות העיר בנס ציונה.
בוגרת תוכנית העמיתים של מכון השל לקיימות.
ייזמה והובילה מאבק להפסקת ריסוס אווירי בפרדסי נס ציונה שהפך למאבק ארצי. המאבק כלל פעילות מול משרדי ממשלה שרים וחברי כנסת. בזכות מאבקה נבחרה לרשימת ״50 הנשים שמשנות את המציאות בארץ״.

גלית אבינועם
City Square

 אני בעד בריתערים

אני בעד בריתערים כי הממשלה הקיימת בישראל נכון להיום מאיימת על מרקם החיים הדמוקרטי ליברלי במובנו הבסיסי. ברית ערים תבסס ותחזק קשר בין ערים ליברליות בעלות השקפות דומות, לטובת הציבור המתגורר בהן ותייצר כח עירוני מלוכד בעניינים שחשיבותם רבה לכולנו. הכוח המלוכד יהווה בלם פוטנציאלי נוסף כנגד החלטות ממשלה סותרות או פוגעניות שעוד צפויות לנו

אני גלית אבינועם מודיע.ה בזאת כי אני מקבל.ת את ערכי אמנת בריתערים ומתחייב.ת לפעול לאורם ולקידומם. לא נוותר על דמוקרטיה - למעננו ולמען עתיד ילדינו!

פעילות ציבורית

יזמה פיילוט קומפוסטרים ריסוס אווירי בפרדסי נס ציונה. המאבק כלל פעילות מול משרדי ממשלה שרים וחברי כנסת בשכונת העמק .
ייזמה בוסתן שיקומי בשטחי טירת שלום על שם מתן גוטליב
ואלין אהוד.
בעלת חגורה חומה בקארטה, שני כוכבי צלילה ,וחברת נבחרת בעבר של tough mudder התורמת לעמותת גדולים מהחיים.

גלית אבינועם

גלית אבינועם

bottom of page