top of page

אלעד עוז רוזגוביץ

גבעתיים

יש עתיד מרצ גבעתיים דמוקרטית

אלעד עוז רוזגוביץ, בן 37, בזוגיות גאה עם לירן ואבא שלי אלי המהממת שלנו.
בוגר תואר ראשון במשפטים, בוגר תואר שני במדיניות ציבורית מטעם אונ' תל אביב, בוגר קורס דירקטורים, מרצה בקורס יועצים פרלמנטריים מטעם הבית הגאה של עיריית תל אביב, מרצה אורח בחוג לעבודה סוציאלית ללימודי תואר שני באונ' תל אביב.
השנה כתבתי עם 2 אנשי אקדמיה מאונ' ת"א מאמ אקדמי על האופן בו ניתן לקדם מדיניות בתחום הרווחה באמצעות הרשות המקומית והממשלה.

בניסיוני למעלה מ-10 שנות עבודה בכנסת ישראל בתחומי הייעוץ, החקיקה והדוברות, במסגרת פעילותי עבדתי כשנתיים במשרד האוצר בהם קידמתי 2 תקציבי מדינה, במהלך שנות עבודתי בכנסת ליוויתי מאות רבות של הליכי חקיקה ומאבקים פרלמנטריים וציבוריים, מאבקי תקציב ושינויים בתקציבי המדינה השונים שאושרו באותן שנים וטיפלתי באלפי פניות ציבור במגוון רחב של נושאים ותחומים.

בחמש השנים האחרונות אני משמש כחבר מועצת העיר גבעתיים וכחבר הנהלת העיר. במסגרתם אני מכהן ומחזיק תיק שפ"ע, חבר ועדת משנה לתכנון ובנייה גבעתיים, חבר ועדת הביקורת, חבר ועדת המכרזים, חבר הנהלה בתאגיד חירייה, יו"ר ועדת הביקורת של האיגוד, חבר הנהלה בעמותת על גבע, חבר הנהלה מורחבת של ההסתדרות הציונית העולמית וחבר הנהלה בחברה להגנת הטבע.

ואני כאן כדי להמשיך לקדם ולפעול עבור הציבור גם בחמשת השנים הבאות.

אלעד עוז רוזגוביץ
City Square

 אני בעד בריתערים

מאחר והחברה הישראלית מתמודדת בחודשים האחרונים עם ממשלה שמקדמת הפיכה משטרית, מחלישה את מערכת אכיפת החוק ומובילה לפירוק מערכת המשפט. כאילו לא די בכך, בכל יום עולה יוזמה נוספת, שמצמצמת לכל אחת ואחד מאיתנו את מרחב הנשימה, הדחוק ממילא.
מנסים לשנות את כללי המשחק ואת המשטר במדינת ישראל, להרוס את הדמוקרטיה הישראלית ולשנות באופן בלתי הפיך את פני המדינה והחברה. מאיימים לצמצם את החירויות האישיות שלנו, את זכויות הפרט ואת השוויון.
מול המציאות הזו ברור שרק מאבק לשמירה על הערכים הליברליים מתוך מועצת העיר תאפשר לנו לפעול ולשמור על גבעתיים ליברלית, חופשית, דמוקרטית וציונית. עיר שתגן על אורח החיים של תושביה ועל ציביונה ותעמוד בפרץ גלי החקיקה הקיצוניים של ממשלת נתניהו השישית.

פעילות ציבורית

בניסיוני למעלה מ-10 שנות עבודה בכנסת ישראל בתחומי הייעוץ, החקיקה והדוברות, במסגרת פעילותי עבדתי כשנתיים במשרד האוצר בהם קידמתי 2 תקציבי מדינה, במהלך שנות עבודתי בכנסת ליוויתי מאות רבות של הליכי חקיקה ומאבקים פרלמנטריים וציבוריים, מאבקי תקציב ושינויים בתקציבי המדינה השונים שאושרו באותן שנים וטיפלתי באלפי פניות ציבור במגוון רחב של נושאים ותחומים.

בחמש השנים האחרונות אני משמש כחבר מועצת העיר גבעתיים וכחבר הנהלת העיר. במסגרתם אני מכהן ומחזיק תיק שפ"ע, חבר ועדת משנה לתכנון ובנייה גבעתיים, חבר ועדת הביקורת, חבר ועדת המכרזים, חבר הנהלה בתאגיד חירייה, יו"ר ועדת הביקורת של האיגוד, חבר הנהלה בעמותת על גבע, חבר הנהלה מורחבת של ההסתדרות הציונית העולמית וחבר הנהלה בחברה להגנת הטבע.

ואני כאן כדי להמשיך לקדם ולפעול עבור הציבור גם בחמשת השנים הבאות.

052-4818224

אלעד עוז רוזגוביץ

אלעד עוז רוזגוביץ

bottom of page