top of page

עינת קליש רותם

חיפה

אדריכלית, מתכננת ערים, בעלת תואר ראשון באדריכלות מהטכניון, תואר שני בעיצוב עירוני מהטכניון ובעלת דוקטורט בתכנון המרחב הציבורי מהמכון הטכנולוגי של ציריך, שווייץ.

עינת בעלת חגורה שחורה בקראטה, ולא מפסיקה להתאמן.

עינת קליש רותם
City Square

 אני בעד בריתערים

אני עינת קליש מודיע.ה בזאת כי אני מקבל.ת את ערכי אמנת בריתערים ומתחייב.ת לפעול לאורם ולקידומם. לא נוותר על דמוקרטיה - למעננו ולמען עתיד ילדינו!

פעילות ציבורית

בשנות כהונתה:
• פעלה לחיזוק שדה התעופה.
• עיכבה הקמת תחנת כוח בבתי הזיקוק.
• עצרה את הגשת התכנית להגדלת משק האנרגיה במפרץ חיפה (תת״ל 118), הכוללת הקמת נמל דלקים גדול פי שישה ורציף כימיקלים גדול פי שלושה, בנוסף לבניית 140 אלף יחידות דיור על קרקע מזוהמת באזור שיפונה ע״י המפעלים המזהמים (תמ״א 75), ודנה את הרוכשים לחולי ועוני ללא ידיעתם.
• הובילה את המאבק במשרד התחבורה למנהור הרכבת משך 12 שנה, ולאחרונה אימצה רכבת ישראל את תוכניתה לשינוי תוואי הנחת מסילות.
• חתמה בשם עיריית חיפה על אמנת פריז המחייבת את העיר חיפה להגיע עד ל- 2025, לכל המאוחר, ליעד של אפס פליטות גזי חממה.
• חתמה עם ארגון C40 (ארבעים הערים הגדולות בעולם) על הצטרפות למהלך כלל עולמי להתמודדות עם משבר האקלים.
• הובילה את התכנון לפתיחת 11 צירים בשכונות הכלואות של העיר. תכנית שלא רק תציל חיי אדם בשעת חרום, אלא אף תיטיב את איכות חייהם של העומדים בפקקים ותשפר את מערכת התחבורה הציבורית.

מתחילת כהונתה עינת מתבטאת נגד השלטון המרכזי ככזה הרואה בחיפה את החצר האחורית של מדינת ישראל בכל הקשור לביסוס התעשיה המזהמת בעיר, וטוענת כי התדיינות עם ירושלים DC משך 75 שנה, הובילה ומובילה להרחבת התעשיה המזהמת במפרץ חיפה במסווה של ניקוי האזור.

החל מפברואר 23 עינת כתבה והתבטאה רבות נגד חוק ההסדרים והשפעתו ההרסנית על הרשויות המקומיות ברמת תשתיות, איכות הסביבה, רישוי עסקים, שימוש בכספי ארנונה באופן שיפגע בתושבי העיר וכו׳ והיא לוקחת חלק במחאה בחורב כמעט מידי שבוע.

עינת קליש רותם

עינת קליש רותם

bottom of page