top of page

עדנה וידל

רמת גן

יש עתיד לרמת גן

אשת חינוך בגמלאות

עדנה וידל
City Square

 אני בעד בריתערים

נדרשים שומרי סף לתהליכים שהממשלה מעבירה בניגוד לרצון וטובת המדינה

פעילות ציבורית

חברת מועצה

052-6278888

עדנה וידל

עדנה וידל

bottom of page