top of page

ד״ר דייבי דישטניק

תל אביב-יפו

חוזה חדש מרצ הירוקה

תל אביבי כל ימי חיי. בית ספר יסודי ארזים, תיכון אליאנס. תואר ראשון כלכלה וחשבונאות באוניברסיטת תל אביב, תואר שני מנהל עסקים האוניברסיטה העברית, דוקטורט במימון אוניברסיטת תל אביב. חבר סגל בכיר בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב וממובילי מחאת הכלכלנים כנגד התוכנית המשפטית.

ד״ר דייבי דישטניק
City Square

 אני בעד בריתערים

ב- 4 בינואר יריב לוין הציג תוכנית שלמעשה הפרה את החוזה בין המדינה לתושביה של מדינה ליברלית ודמוקרטית. יצאנו לרחוב בשביל לעצור את החקיקה ואין לי ספק שנצליח בכך, אבל התעוררנו ואנחנו לא מוכנים לחזור לאחור. אנחנו נייצר חוזה חדש בין המדינה לתושביה שיבטיח שהמדינה האהובה שלנו תשאר לתמיד ליברלית ודמוקרטית. הדרך לחוזה החדש הזה עוברת גם דרך ברית חזקה של רשויות מקומיות ליברליות ולכן אני כאן.

פעילות ציבורית

054-6566185

ד״ר דייבי דישטניק

ד״ר דייבי דישטניק

bottom of page