top of page

ד"ר אסף אל-בר

רחובות

החינוך בראש - חוזה חדש

ד"ר לפילוסופיה של החינוך, מרצה במכללת בית ברל ומורה לפילוסופיה.
אקטיביסט חברתי מזה שנים רבות, הייתי מנכ"ל המרכז לפיתוח קהילות.
ניהלתי את מסלולי ההגשמה ושנת השירות של חוגי סיירות.
נשוי ואב לארבעה ילדים.
מוביל רשימת 'חוזה חדש' רחובות. מספר 7 ברשימת החינוך בראש - חוזה חדש.
בקדנציה האחרונה הקמתי כחבר מועצה את "היחידה לחוסן קהילתי" שעסקה בהקמת קהילות עירוניות, בחיזוק המרקם הקהילתי של העיר ובעידוד יזמות ומנהיגות תושבים/ות בחיי העיר.

ד"ר אסף אל-בר
City Square

 אני בעד בריתערים

אני מאמין שביכולתינו להחזיר את המדינה למסלול הליברלי דמוקרטי שלה, אם נאחד כוחות ונפעל כולנו למען המטרה!

פעילות ציבורית

חבר מועצה ב-5 השנים האחרונות.
בעברי מנכ"ל המרכז לפיתוח קהילות וראש ביה"ס לקהילתיות.
במהלך הכהונה האחרונה הקים את היחידה לחוסן קהילתי ובתוכה יחידה לקידום האוכלוסיה הלהט"בית בעיר "רחובות גאה".
בזמן המלחמה: פרויקט מקלטים מוארים בעיריית רחובות שהפך את כל המקלטים בעיר למרכזים קהילתיים של פעילות עניפה. הקמת פרויקט מיינדפולנס בחירום לצוותי רפואה וטיפול שעבד ב-8 בתי חולים ומרכזי טיפול להפחתת שחיקה של הצוותים.

054-2044746

ד"ר אסף אל-בר

ד"ר אסף אל-בר

bottom of page