top of page

דנה סלוצקי

רעננה

מרצ רעננה חופשית

אני כלכלנית בעלת משרד לייעוץ בנושא תעריפי תכנון לאדריכלים ומהנדסים. עליתי לישראל מארגנטינה בשנת 1975. מועמדת לקדנציה רביעית למועצת העיר

דנה סלוצקי
City Square

 אני בעד בריתערים

תפיסת עולם שלי היא ״תחייה ותן לחיות״ וחופפת את העמדות המוצגות באתר ברית ערים

פעילות ציבורית

חברת מועצה, שימשתי כיו״ר תאגיד המים והביוב ברעננה, שמשתי יו״ר וועדת מכרזים, מכהנת כיו״ר וועדת הביקורת

050-5606237

דנה סלוצקי

דנה סלוצקי

bottom of page