top of page

דנה אורן ינאי

הרצליה

חוזה חדש

מועמדת למועצת העיר הרצלייה
שיוך פוליטי: "חוזה חדש הרצליה" - הרשימה של מובילי המחאה בהרצליה
גיל: 45 נשואה לזאב, ואמא ליונתן, בן 12, תלמיד בחטיבת אלתרמן במסלול האולימפי, ענף הג'ודו, ולעומר, בן 9, תלמיד כיתה ד' בבית הספר הדמוקרטי, שאוהב לנגן, לשיר ולרקוד. בוגרת תואר ראשון במחזור הראשון של בית הספר לממשל באוניברסיטת רייכמן ותואר שני במובילי מדיניות ציבורית באוניברסיטת תל-אביב.

דנה אורן ינאי
City Square

 אני בעד בריתערים

תמיכתי ב"בריתערים" כדרך לטיפוח שיתופי פעולה אזוריים ולעידוד חיבור ערכי ומעשי של נבחרי ציבור מקומיים שלא רק באמצעות איגוד ערים, אשכול רשויות ופורומים. מתוך תפקידי בעידוד וקידום תחבורה ציבורית בשבת בהרצליה ומחויבותי להקים ולעודד מרחב ליברלי גדול ומכוון לתושבי הרצליה, אני מכירה בזכות ובחובה להגביר שיתופי פעולה ומאמץ משותף חוצה ערים שמטרתו להנחיל תפיסה ועשייה ליברלית.

אני דנה אורן ינאי מודיע.ה בזאת כי אני מקבל.ת את ערכי אמנת בריתערים ומתחייב.ת לפעול לאורם ולקידומם. לא נוותר על דמוקרטיה - למעננו ולמען עתיד ילדינו!

פעילות ציבורית

פעילה חברתית ופוליטית מגיל 15. גדלתי והתפתחתי במסדרונות מפלגת העבודה, תחילה כחניכה ובהמשך כיו"ר נוער העבודה. במהלך חמש השנים האחרונות, כיהנתי ועודני מכהנת כחברת מועצת העיר הרצליה, תחילה כחברה בקואליציה ובשנה האחרונה, לאחר היעדר הסכמות למדיניות אותה מנהיג ראש העירייה ובשל הרכב הקואליציה המשתנה, שחותר לשנות את אופייה של העיר, יצאתי לאופוזיציה. 

במהלך חמש השנים הללו, הובלתי את תוכנית האב לשבילי אופניים, פעלתי כחברה בוועדת תכנון ובנייה לשמירה על ערכים ירוקים, התחדשות עירונית תוך מתן דגש על שמירה על האופי הייחודי של השכונות השונות חתרתי לשיפור השרות לתושב ולצורך הבטחת פיתוח העיר באמצעות בנייה, שאינה פוגעת באיכות החיים. במועצה פעלתי בנושאי שיווין, חופש, חינוך, תחבורה ועוד. הגשתי מאות שאילתות והצעות לסדר, חקרתי את תקציב העירייה ושימשתי בכל העת כשומרת סף של האופן בה נוהגת העירייה בכספי ובמשאבי הציבור.
אני משמשת כמנכ"לית מחוז תל-אביב בלשכת עורכי הדין בארבע השנים האחרונות.
יד ביד עם שותפים רבים, יזמתי ואני ממובילי המחאה כנגד הרפורמה המשפטית, החל מהשבוע הראשון של מחאת קפלן.
חברת הוועד המנהל בישראל חופשית.

 
על מה אלחם?
על שמירת הרצליה כעיר ליברלית בכל תחומי החיים שלנו.
אשמור ואלחם על מערכת חינוך ערכית, ליברלית וחופשית. כזו שמעניקה לילדי העיר את החופש ללמוד ושומרת עליהם מתכנים מפלים ואי שוויוניים, כאלו הפוגעים בערכים ליברלים והומניסטים.
אקדם ניהול עצמאי של העירייה בתחומי נישואין, קבורה, תחבורה, עסקים, כשרות וכל שרות שמנוהל כיום על-ידי גופים דתיים/ממשלתיים
אפעל להקצאת שטחים לגופים, עמותות ותנועות נוער שמקדמות עקרונות וערכים דמוקרטים וליברלים
אדאג למעורבות עירונית בשמירה על צביון ישראל והרצליה כדמוקרטיות
אשמור ואקדם את זכויות האדם והמיעוטים בעיר, ונרים את הרצליה מהמקום ה-74 במדד הגאווה
אפעל לצדק חברתי ושוויון הזדמנויות לכל תושבי העיר
אלחם למיגור גזענות, אפליה וקיצוניות בקרב מובילי העירייה ומנהליה
אפעל לקידום ושיפור תחבורה ירוקה ותחבורה ציבורית בשבת
אעמוד על שיפור הקהילה בשכונות ועל הקמתם של מתנסים נגישים
על חינוך בקבוצות קטנות ויחודיות המאפשרות פיתוח יכולות אישיות
אפעל לשיפור פני העיר בכל השכונות ולא רק ברחובות הראשיים ובשכונות החדשות
אקדם בנייה ירוקה, ממותנת ומדניות של עירוב שימושים
על שיפור החינוך הבלתי פורמלי והצהרונים
על החזרת החולצות הכחולות לעיר (תנועות הנוער הליברליות )

דנה אורן ינאי

דנה אורן ינאי

bottom of page