top of page

חן מילרוד

בת ים

בת ים חופשית ודמוקרטית

בן 41, אבא גאה לילד בן 2 בהורות משותפת.
איש שיווק ופרסום. בעברי יועץ תקשורת ויחסי ציבור.
בוגר תואר ראשון בהצטיינות בתקשורת מהאוניברסיטה הפתוחה.
יוזם מנהל מחאת כיכר גבול יפו בת ים בתקופת הפגנות ליד הבית.
פעיל במחאות בלפור, המחאה כנגד ההפיכה המשטרית וכן מאבק למען שוויון וזכויות אדם.
לרחובות יצאתי לפני כחמש שנים, בעודי רואה את שעשו ממשלות נתניהו ועם תמונה ברורה של מה הם עוד מתכננים לעשות (אז זו הייתה השערה היום זו מציאות חיינו). את הרס המדינה, מוסדותיה והחברה הישראלית יעצרו רק אזרחים ערים ונחושים שישמיעו את קולם בקול רם! בלי פחד!

חן מילרוד
City Square

 אני בעד בריתערים

כשממשלת ישראל מוכיחה פעם אחר פעם שאין ביכולתה ובטח של ברצונה להגן על אזרחיה ולהעניק להם חופש, שוויון וחיים במדינה דמוקרטית, התפקיד של הרשויות המקומיות רק מתחדד ומתעצם! תפקידן בפרק השחור שכותבת ממשלת ישראל הוא להגן על תושביהם מפני פגיעה, הפליה וכל עוול אחר אליו אנו מתדרדרים בצעדי ענק!
הבחירות לרשויות המקומיות בשנת 2023 הן החשובות והדרמטיות ביותר בתולדות המדינה. על נבחרי הרשויות המקומיות מוטלת האחריות הכבדה להיות מחסום ושומר סף, אולי אחרון, מפני המהלכים המסוכנים והגזרות שמתכננת הממשלה הנוכחית

פעילות ציבורית

מספר 4 ברשימת בת עם חופשית ודמוקרטית

054-6477113

חן מילרוד

חן מילרוד

bottom of page