top of page

אביהו האן

חיפה

סיעת כחול לבן

אביהו האן
City Square

 אני בעד בריתערים

פעילות ציבורית

חבר מועצת העיר חיפה משנת ,2012 מועמד לראשות העיר.
סגן ראש עיר לשעבר.
חבר הועדה המקומית לתכנון ובניה.
חבר דירקטוריון חברת המוזיאונים.
ראש מטה המחנה הממלכתי חיפה.

אביהו האן

אביהו האן

bottom of page