top of page

אסף וייס

רמת גן

יש עתיד לרמת גן

עו"ד אסף וייס מוביל את רשימת יש עתיד למועצת העיר ברמת גן. מקדיש את 15 השנים האחרונות לעשייה ציבורית וחברתית בישראל ובעולם. כיהן כראש הסגל של יושב ראש הכנסת בממשלת השינוי, כמנכ"ל עמותת יוניסטרים וטרם לכן כסמנכ"ל בקונגרס היהודי האמריקאי. בעבר, כיהן כחבר ועד מנהל של סטודנטים תומכים בישראל באוניברסיטת קולומביה וכיועץ שרת הבריאות יעל גרמן. אקטיביסט גאה עם הישגים לקהילה הגאה בישראל ובארה"ב, דוקטורט למשפט חוקתי באוניברסיטת רייכמן ובוגר אוניברסיטת קולומביה בניו יורק. כיום, מרצה אורח בביתי הספר למשפטים וממשל באוניברסיטת רייכמן.

אסף וייס
City Square

 אני בעד בריתערים

ליברליות מתחילה בבית ואני חייבים לשמור על הבית. הרשויות המקומיות הן הרשות הרביעית בישראל. יש להן השפעה עצומה על חיינו. יש להן גם פוטנציאל אדיר לשמור על אורח חיינו ולאפשר לכולנו לחיות לפי אורח החיים שלנו וללא כפיה חיצונית. לכן, חשוב לחזק את הרשויות ולהגדיר את סמכויותיהן וליצור בועות קהילתיות וחברתיות שיאפשרו לכל קהילה לחיות לפי אורחות חייה וללא כפיה. לחזק בשביל שנתחזק.

פעילות ציבורית

ראש סגל יושב ראש הכנסת בממשלת השינוי.
מנכ"ל עמותת יוניסטרים שמסייעת לבני נוער מהפריפריה ביותר מ-85 ערים ויישובים.
סמנכ"ל הקונגרס היהודי האמריקאי לשעבר שקידם נושאי מדיניות חוץ בין ישראל-ארה"ב מול סנטורים וחברי בית הנבחרים האמריקאי ונלחם נגד אנטישמיות.
בוגר תואר שני במשפטים עם התמחות באו"ם מאוניברסיטת קולומביה בניו יורק ומוביל פעילות נגד BDS בקמפוסים.
יועץ שרת הבריאות לשעבר.
אקטיביסט גאה עם הישגים לאומיים לקהילה הגאה בישראל.
פובליציסט עם יותר מ35 מאמרי דעה בעיתונות מובילה בישראל ובעולם.

0545883144

אסף וייס

אסף וייס

bottom of page