top of page

עמוס אבנר

כפר יונה

בחירה חופשית - חוזה חדש

גר בשכונת שרונה מזה 4 שנים. נשוי למיטל, מטפלת באמנות בחינוך המיוחד, ואב לשתי בנות (8 ו-4 שנים) הלומדות שתיהן במערכת החינוך הממלכתית בכפר.

מנהל פיתוח עסקי בחברת ייעוץ גלובלית, בעל תואר ראשון מאונ' ת"א ותואר שני במנהל עסקים ומערכות מידע מאונ' בר-אילן. סרן במיל' ביחידה 8200 של אגף המודיעין בצה"ל.

עמוס אבנר
City Square

 אני בעד בריתערים

גאה להיות תושב כפר יונה - עיר שעתידה בתוך עשור להיות מהערים המרכזיות של אזור השרון ורואה בה עוגן מרכזי ב"ברית הערים" הנרקמת של רשויות בישראל אשר חרטו על דגלן ערכים ליברליים.

מאמין שזו העת שלנו לעבור מ"מחאה" למאבק, וממאבק לניצחון - ניצחון הליברליות. זהו מאבק ארוך שמתחיל "מלמטה" - ולכן הזירה המוניצפלית והקהילתית היא כה חשובה.

פעילות ציבורית

מאמין ב"חוזה חדש" של המדינה הישראלית עם אזרחיה, ובחוזה חדש של עירנו האהובה עם תושביה, המבוסס על בחירה חופשית. פעיל בשנים האחרונות במספר גופים חוץ-פרלמנטריים למען חברה חופשית וליברלית.

עמוס אבנר

עמוס אבנר

bottom of page