top of page

ד"ר אביגיל דולב

זכרון יעקב

סיעת באנו לשנות

דוקטור במנהל ציבורי ותכנון עירוני אסטרטגי בהיבט שינויי האקלים ופיתוח בר קימא, ובעלת תואר MBA  בשמאות ונדל"ן. 
במהלך הקריירה הענפה וב 25 השנים האחרונות, ד״ר דולב רכשה ניסיון רב בניהול בכיר מוניציפלי, גיוס כספים, פיתוח כלכלת העיר, עבודה ושיתופי פעולה עם משרדי הממשלה השונים. ד"ר דולב קידמה כתיבת מדיניות אסטרטגית לתכנון, והובלת שיתוף ציבור ויצירת קהילתיות." "ד"ר דולב כיהנה כמנכ"לית של שתי רשויות מקומיות ובעלת ניסיון מוניציפלי רחב. כמנכ"לית עיריית נשר, הובילה תכנית מתאר כוללנית ושיתוף ציבור, קידמה תכניות רחבות היקף לפיתוח עירוני, וכן יצירת פלטפורמה איתנה לכלכלה עירונית משגשגת. כמנכ"לית הישוב נופית, יזמה והובילה את מערך הגיל הרך, מועדון הנוער וכן קידום פלטפורמה לגיל השלישי. בניהול הישוב נופית, ראתה ד"ר דולב את היתרון של פיתוח של תשתית מתאימה לכל חתך גיל הן מבחינת תכנים מותאמים, והן מבחינת תשתית פיזית בהיבט של קידום מבני ציבור. 
בנוסף לזאת, ד"ר דולב הינה בעלת ניסיון רב שנים בקידום קיימות בתוך הערים וקידום מדיניות להתמודדות עם שינויי האקלים. היא הובילה את התכנון העירוני-סביבתי במחוז חיפה, מטעם החברה להגנת הטבע, ולאחר מכן ניהלה את התקן לבניה ירוקה במכון התקנים. כיום ד"ר דולב יועצת למנהל התכנון מחוז חיפה וראש מרכז רוזן לקיימות במכללת שנקר

ד"ר אביגיל דולב
City Square

 אני בעד בריתערים

דוקטור במנהל ציבורי ותכנון עירוני אסטרטגי בהיבט שינויי האקלים ופיתוח בר קימא, ובעלת תואר MBA  בשמאות ונדל"ן. 
במהלך הקריירה הענפה וב 25 השנים האחרונות, ד״ר דולב רכשה ניסיון רב בניהול בכיר מוניציפלי, גיוס כספים, פיתוח כלכלת העיר, עבודה ושיתופי פעולה עם משרדי הממשלה השונים. ד"ר דולב קידמה כתיבת מדיניות אסטרטגית לתכנון, והובלת שיתוף ציבור ויצירת קהילתיות.

ד"ר דולב כיהנה כמנכ"לית של שתי רשויות מקומיות ובעלת ניסיון מוניציפלי רחב. כמנכ"לית עיריית נשר, הובילה תכנית מתאר כוללנית ושיתוף ציבור, קידמה תכניות רחבות היקף לפיתוח עירוני, וכן יצירת פלטפורמה איתנה לכלכלה עירונית משגשגת. כמנכ"לית הישוב נופית, יזמה והובילה את מערך הגיל הרך, מועדון הנוער וכן קידום פלטפורמה לגיל השלישי. בניהול הישוב נופית, ראתה ד"ר דולב את היתרון של פיתוח של תשתית מתאימה לכל חתך גיל הן מבחינת תכנים מותאמים, והן מבחינת תשתית פיזית בהיבט של קידום מבני ציבור. 
בנוסף לזאת, ד"ר דולב הינה בעלת ניסיון רב שנים בקידום קיימות בתוך הערים וקידום מדיניות להתמודדות עם שינויי האקלים. היא הובילה את התכנון העירוני-סביבתי במחוז חיפה, מטעם החברה להגנת הטבע, ולאחר מכן ניהלה את התקן לבניה ירוקה במכון התקנים. כיום ד"ר דולב יועצת למנהל התכנון מחוז חיפה וראש מרכז רוזן לקיימות במכללת שנקר

פעילות ציבורית

ד"ר אביגיל דולב

ד"ר אביגיל דולב

bottom of page