top of page

-קיר תומכים-
תודה לכם!

שם (רשות)

ישראל ישראלי (תל-אביב)

הצטרפו גם אתם.ן לבריתערים כדי לחבר את המחנה הליברלי,
לשלב כוחות ולייצר כח ליברלי עוצמתי כבר ממחר בבוקר!
 
 
לתרומות




פנו באימייל ונחזור מייד: 
britarim@gmail.com

whatsapp logo

או בקבוצת הפעילים:

bottom of page