top of page
alesya_boon_On_a_bright_sunny_day_three_children_draw_with_side_80fe09fc-1f73-4a75-be47-ca

מטה העתיד

לאן המחאה הולכת? לא מחר-מחרתיים, אלא בעוד חודשיים ואפילו שנתיים?

מתחילים היום לבנות גם את המחר

אנו משיקים את "מטה העתיד" שיעזור לתכלל ארגונים שפועלים לבנות מחדש את החברה הישראלית ברוח מגילת העצמאות, ולאחד אנשים מחויבים למחנה הליברלי.

בהפצה מינימלית, נרשמו כבר עשרות מובילי יוזמות ומחאות מכל הארץ ומאות אנשים. בקרוב ייערך מפגש ראשון.
עכשיו תורנו להכתיב את הקצב.

לתכנן יחד קדימה, את העתיד.

אנא הפיצו למובילי יוזמות וקבוצות מחאה שרוצים לתכנן יחד קדימה, את העתיד.

ביוזמת

טליה עדן.jpg

ד"ר טליה עדן

מובילת ברית ערים

תומר אביטל.jpg

תומר אביטל

אקטיביסט בולט במחאה

bottom of page